Robotica Club nooby.tech

ALGEMENE VOORWAARDEN

Het doel van deze algemene voorwaarden (hierna "AV") is om een juridisch kader te bieden voor de voorwaarden van de levering van de diensten aangeboden door Robotica Club nooby.tech (hierna "Club") en om de voorwaarden van toegang tot en gebruik van de diensten door de student of zijn wettelijke vertegenwoordiger te definiëren; dergelijke diensten aangeboden door Learning Tools 21C BV, geregistreerd onder het nummer 0753.602.502, waarvan de hoofdzetel gevestigd is te Alsembergsesteenweg 993, 1180 Brussel (hierna "Learning Tools 21C").  

De contactgegevens van Learning Tools 21C zijn de volgende:
E-mail : hello@nooby.tech
Telefoonnummer : 0471 62 40 39

Deze AV moeten samen gelezen worden met de Algemene Voorwaarden en de Privacy Policy die beschikbaar zijn op de site van www.nooby.tech.Deze AV moeten samen gelezen worden met de Algemene Voorwaarden en de Privacybeleid die beschikbaar zijn op de site van www.nooby.tech.

Elke inschrijving en aankoop van diensten geleverd door de Club impliceert de aanvaarding zonder voorbehoud of beperking van deze AV, Algemene Voorwaarden en Privacybeleid door de gebruiker.

Learning Tools 21C behoudt zich het recht voor om, naar eigen goeddunken, elk deel van deze Algemene Voorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door het publiceren van updates en wijzigingen op de website.  Het is uw verantwoordelijkheid om onze site regelmatig te bezoeken om te controleren op wijzigingen.  Uw voortgezet gebruik van of toegang tot onze site na het plaatsen van wijzigingen aan deze Algemene Voorwaarden houdt aanvaarding van die wijzigingen in.

1. Robotica Cursus - Wekelijkse Lessen (hierna "Cursus")

1.1. De inschrijving voor een Cursus omvat :

- De prijs van de lessen - 1 wekelijkse sessie van 1uur 30 minuten of 2 uur zoals vermeld in de beschrijving van de Cursus met een korte pauze. Onze cursussen worden georganiseerd in kleine groepen van minimum 4 tot maximum 16 studenten.

- Het gebruik van het materiaal - robotica kits, laptops, tablets enz.

- In uitzonderlijke situaties waarin Robotica Club niet in persoon les kan geven, worden de lessen uitsluitend online gegeven met een vergelijkbare inhoud als de klassikale cursussen. Leerlingen die zich inschrijven voor klassikale lessen gaan automatisch akkoord met dit alternatief.

Er zijn 32 wekelijkse lessen, verdeeld over twee semesters.

Het eerste semester begint op 25 september 2021 en eindigt op 12 februari 2022 (16 lessen).

Het tweede semester begint op 13 februari 2022 en eindigt op 20 juni 2022 (16 lessen). Hier in het groen zijn de dagen waarop er les is en in het rood de dagen waarop er vakantie is:

Het exacte lesrooster ontvangt u na inschrijving.

1.2.  Indien niet expliciet vermeld bij de beschrijving van de Cursus, worden de lessen gegeven in de Robotica Club gelegen aan de Alsembergsesteenweg, 993, 1180 Ukkel. 

1.3. Betalingsvoorwaarden:

Elke ingeschreven persoon is aansprakelijk voor de volledige kosten van een gekozen Cursus. De betaling kan in één of twee termijnen worden voldaan. Toegang tot de Cursus is voorbehouden aan leerlingen die ofwel het volledige bedrag van de inschrijving ofwel de eerste termijn betaald hebben vóór de 1ste les.

Uiterste betalingsdatum als de leerling in één keer wil betalen: op het moment van inschrijving

Uiterste termijn voor betalingen als de leerling heeft gekozen voor betaling in twee termijnen per semester: eerste betaling bij inschrijving, tweede betaling - voor 1 februari 2022.

Leerlingen die pas vanaf 13 februari 2022 lid worden van de Club, moeten de volledige prijs voor het tweede semester bij de inschrijving betalen. 

Voor de leerlingen die gekozen hebben om de cursussen per semester in twee termijnen te betalen, behoudt Robotica Club zich het recht voor om de toegang tot de cursussen te ontzeggen aan leerlingen die hun saldo niet betaald hebben.

Betalingen kunnen gebeuren met kredietkaart of Bancontact op onze website op het moment van de reservering of via overschrijving binnen de 5 werkdagen na de inschrijving:

Learning Tools 21C
IBAN: BE84 3632 0365 3459
BIC : BBRUBEBB

Gelieve de volledige naam van de leerling en het reserveringsnummer te vermelden.

1.4. In geval van afwezigheid van een les, moet de leerling of zijn/haar ouders de Robotica Club minstens 72 uur op voorhand per e-mail op de hoogte stellen, behalve in gevallen van overmacht. De leerling zal de mogelijkheid worden geboden om een inhaalles te volgen in een andere groep van hetzelfde niveau of zal online uitdagingen krijgen om te voltooien.  De Club behoudt zich het recht voor om het type inhaalles te kiezen dat aan de leerling wordt aangeboden. Restitutie is niet mogelijk en zal ook niet worden aangeboden. 

Hersteldagen zijn beperkt tot 2 per semester. 

Indien de leerlingen Robotica Club niet tijdig op de hoogte stelt van zijn/haar afwezigheid, is Robotica Club niet verplicht om de leerling een inhaalles aan te bieden.  Lessen die de leerling uit eigen keuze/fout niet bijwoont, worden niet terugbetaald en kunnen niet worden ingehaald.

1.5. De leerlingen gaan akkoord met het respecteren van de interne regels van de faciliteiten waar Robotica Club gehuisvest is, die het recht zullen hebben leerlingen die weigeren zich aan deze regels te houden, uit te sluiten. Er zal geen terugbetaling worden gegeven voor inschrijvingen die worden geannuleerd wegens het niet naleven van de gedragsregels door de leerling of een ouder.

1.6. De leiding van Robotica Club behoudt zich het recht voor om het rooster van een Cursus zo nodig te wijzigen.

1.7.  Inschrijven kan het hele schooljaar door (in dat geval wordt de prijs van de cursus verhoudingsgewijs aangepast aan het aantal resterende lessen in het schooljaar).  Inschrijving gebeurt online via https://nooby.tech/en/19-Robotica-club.

1.8. Om veiligheidsredenen kan Robotica Club van elke les een registratie maken die een week wordt bewaard. In geval van een gedragsovertreding kunnen ouders een kopie van de opname krijgen door een e-mailverzoek te sturen naar hello@nooby.tech. 

2.  Kampen

2.1. De inschrijving voor de kampen omvat:

- De prijs van de activiteiten (robotica, programmeren, CAD enz. afhankelijk van het gekozen Kamp);

- Het gebruik van apparatuur (robotica kits, laptops, tablets etc.)

- Ongevallen verzekering 

De Kampen worden georganiseerd in kleine groepen van minimum 8 tot maximum 20 leerlingen; in het geval dat het minimumaantal leerlingen niet bereikt wordt voor de gekozen formule, behoudt Robotica Club zich het recht voor om alternatieve formules voor te stellen.

2.2. Inschrijving gebeurt online via https://nooby.tech/en/19-Robotica-club.    

Alle inschrijvingen zijn voor de volledige duur van het Kamp. Inschrijving voor een gereduceerd aantal dagen is niet mogelijk.

Eventuele specifieke medische aandoeningen waarmee rekening moet worden gehouden, moeten bij de inschrijving duidelijk worden vermeld.

2.3. Betalingsvoorwaarden:

Alle inschrijvers zijn verantwoordelijk voor de volledige kosten van een gekozen Kamp. De prijs van elke kamp is op onze website vermeld.

De inschrijving zal definitief zijn na betaling van het verschuldigde bedrag hetzij per kredietkaart of Bancotact op onze website of per overschrijving binnen de 5 werkdagen na de inschrijving op de volgende rekening:

Learning Tools 21C
IBAN: BE84 3632 0365 3459
BIC : BBRUBEBB

Gelieve de volledige naam van de leerling en uw reserveringsnummer te vermelden. 

Robotica Club behoudt zich het recht voor om de toegang tot het Kamp te verbieden aan de leerlingen die hun saldo voor het begin van het Kamp niet betaald hebben.

2.4. Annulering / Terugbetaling / Inhalen

U kunt uw reservatie 21 dagen voor het begin van het Kamp kosteloos annuleren.  Anders wordt een bedrag van 25€ in rekening gebracht.  

Indien een leerling afwezig is tijdens de dagen van een Kamp, kan op vertoon van een medische verklaring een terugbetaling of een inhaalmogelijkheid tijdens een latere week worden gedaan. Terugbetalingen worden alleen gegeven voor afwezigheden van 3 dagen of meer tijdens een Kamp en alleen om medische redenen. De terugbetaling is alleen gebaseerd op de niet genoten dagen die gedekt worden door de medische verklaring.

De dagen van Kampen waaraan de leerling niet deelneemt door zijn/haar eigen keuze/fout worden niet terugbetaald.

Robotica Club heeft het recht om een Kamp te annuleren om welke reden dan ook of onverwacht. In dergelijke gevallen is Robotica Club verplicht de kosten voor de geannuleerde dagen van het Kamp te vergoeden.  De Club hoeft geen andere kosten of boetes te betalen.

In het geval dat Robotica Club genoodzaakt is het Kamp te annuleren om redenen die verband houden met COVID-19, zal het voor het Kamp betaalde bedrag volledig worden uitgesteld voor een ander Kamp dat later door de leerling wordt gekozen. 

2.5. Schema en locatie van Kampen

Bij het boeken van een Kamp dient u de locatie waar het zal plaatsvinden te noteren.  Robotica Club heeft het recht om de locatie en/of het schema van een Kamp te wijzigen en deelnemers hiervan vooraf op de hoogte te stellen.  Er zullen geen annuleringen worden geaccepteerd of restitutie worden aangeboden als gevolg van de verandering in de locatie en/of het schema.  

De kamptijden zijn van 9:00 tot 16:00 uur.  Inchecken is om 8:30, vertrek om 16:30.  

Zorg voor lunch en twee (gezonde) snacks per dag voor uw kinderen en een fles water. Lunch is gepland tussen 12:00 en 13:00; en snack pauzes zullen plaatsvinden rond 10:30 en 15:00. 

2.6.  De leerlingen verplichten zich de interne regels van de infrastructuur waar het kamp plaatsvindt te respecteren.  Robotica Club heeft het recht leerlingen die weigeren zich aan deze regels te houden, uit te sluiten. Er wordt geen restitutie verleend voor inschrijvingen die zijn geannuleerd wegens het niet naleven van de gedragsregels door de leerling of een ouder.

3. Robotica Club kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de veiligheid van kostbaarheden en/of beveiliging van kostbaarheden en/of geld van leerlingen.  Robotica Club wijst alle verantwoordelijkheid af voor verlies of diefstal tijdens de Cursussen, Camps en andere activiteiten.

4. Bescherming van persoonsgegevens en toestemming van ouders voor beeldrecht

Door te boeken en te registreren voor de activiteit op onze website, is de wettelijke vertegenwoordiger van de leerling verplicht het Privacybeleid van Learning Tools 21C te lezen en te aanvaarden. Door het voltooien van een boeking en het aanvaarden van het Privacybeleid, gaat de wettelijke vertegenwoordiger van de leerling akkoord met het ontvangen van speciale aanbiedingen op maat voor de leerlingen van de Robotica Club. Deze aanbiedingen betreffende cursussen, kampen, workshops of andere activiteiten georganiseerd door de Club, zullen eens in de zoveel tijd verstuurd worden naar het e-mailadres dat in het inschrijvingsformulier opgegeven werd.

Robotica Club informeert de leerlingen en hun wettelijke vertegenwoordigers dat tijdens de cursussen, kampen, workshops of andere evenementen georganiseerd door de Club video-, beeld- en geluidsopnames gemaakt kunnen worden (hierna genoemd "Opnames"), ook op een manier die individuele identificatie van de deelnemers mogelijk maakt.  De opnamen zullen geen inbreuk maken op de privacy en/of waardigheid van de deelnemers. De opnames zullen het exclusieve eigendom zijn van Learning Tools 21C. Het doel van de opnames is om de sfeer van de training/ lesmethoden en de resultaten van de activiteiten weer te geven. De opnames kunnen primair worden gebruikt voor marketingdoeleinden, als volgt: gepubliceerd op de website nooby.tech, op de YouTube-pagina van nooby.tech en op de sociale netwerken van nooby.tech (bijv. Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, TikTok), in de pers, in Robotica Club-presentaties en demonstraties, gebruikt als posters in de klas, in rapporten die worden verspreid onder ouders, in nieuwsbrieven. De bijschriften van de foto's, de beschrijving of de commentaren van de video's zullen geen informatie bevatten die de leerling of zijn/haar familie zou kunnen identificeren.

Door het boeken van een cursus, kamp of elk ander evenement georganiseerd door Robotica Club, geven de wettelijke vertegenwoordiger en de deelnemer - indien hij/zij ouder is dan 14 jaar - toestemming aan de Learning Tools 21C om de aldus gemaakte Opnames voor onbepaalde tijd te gebruiken voor de doeleinden en op de wijze zoals hierboven omschreven.

Leerlingen en wettelijke vertegenwoordigers zullen niet worden gecompenseerd voor het gebruik van hun opnames. De wettelijke vertegenwoordiger en de leerling - indien ouder dan 14 jaar - kunnen op elk moment vragen om annulering, beperking van het gebruik of volledige verwijdering door een e-mail te sturen naar: hello@nooby.tech.