nooby.tech organises  workshops for educators to discover educational robotics and innovative STEM solutions. On this page you can find information on the upcoming events and register if needed.  

nooby.tech organises  workshops for educators to discover educational robotics and innovative STEM solutions. On this page you can find information on the upcoming events and register if needed.  

Upcoming Workshops and Events

  Leeftijdsgroep: van 10 tot 14 jaar

Een hands-on workshop om te ontdekken hoe je VEX IQ in je klas kan introduceren. 

In deze workshop zal je:
- Een VEX IQ robot bouwen en in Scratch programmeren
- Het VEXcode VR platform ontdekken om een virtuele robot te programmeren
- Gratis pedagogische hulpmiddelen leren gebruiken (lesplannen, opleidingen, forums, …)
- Meer over de VEX IQ Competition leren en hoe je subsidies kan ontvangen om er deel aan te nemen

Geen voorkennis vereist om aan deze workshop mee te doen. 

Datum: Woensdag 05 oktober
Tijd: 9u tot 12u
Taal: Nederlands
Plaats: Fyxxilab,  Krijgslaan 38, 9000 Gent

De EU CodeWeek bestaat in 2022 tien jaar. Het Kenniscentrum Digisprong organiseert daarom het Codefestival op maandag 10 oktober 2022.

De EU-programmeerweek is een initiatief waarin creativiteit, probleemoplossing en samenwerking worden gestimuleerd door middel van programmeren en andere technische en digitale activiteiten. Het idee erachter is om programmeren bereikbaarder te maken en om leraren te laten zien hoe je ideeën met programmeercode tot leven kunt brengen. De Code Week wil digitale vaardigheden ontwikkelen en gemotiveerde mensen bij elkaar brengen om te leren.

Datum: Maandag 10 oktober
Tijd: 9u tot 16u30
Taal: Nederlands
Plaats:  Hendrik Consciencegebouw, Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel